Σάβ. - Κυρ.: Kλειστά

Δευτ. - Παρ. 08:00 - 18:00

Τηλ. Κέντρο

+30 2109850474-5

Πινδάρου 28,

Παλαιό Φάληρο, Αττική

Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή

1. Η Prisma courier, παρέχει στους πελάτες της, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή ιδιώτες, υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, δηλαδή χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια μεταφορά (παραλαβή & παράδοση) εμπορικών και λοιπών εντύπων και αντικειμένων, που οι πελάτες επιθυμούν να διακινήσουν γρήγορα - αντί να απασχολήσουν δικό τους προσωπικό - εντός της εκάστοτε οριζόμενης βασικής ζώνης κίνησής της. Οποιαδήποτε άλλη έννοια εργασίας, πλην αυτής που αναφέρεται ανωτέρω, δεν υφίσταται και δεν γίνεται δεκτή από την Prisma courier για κανένα λόγο.

2. Η Prisma courier παρέχει υπηρεσίες στους πελάτες της, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και από 08:00 μέχρι 18:00, ενώ δεν εργάζεται τις επίσημες αργίες του κράτους, Σάββατα και Κυριακές. Αυτές τις ημέρες είναι δυνατόν να γίνονται εργασίες, μόνον κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης. Παρόλα αυτά, η Prismacourier διατηρεί το δικαίωμα, να παρατείνει το ωράριο εργασιών κατά την κρίση της, σε ειδικές περιπτώσεις. 

3. Τα μεταφερόμενα αντικείμενα από την Prisma courier, παραδίδονται πάντα κατόπιν υπογραφής του παραλήπτη, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη εντολή από τον πελάτη.

4. Εάν ο παραλήπτης του αντικειμένου απουσιάζει, του αφήνεται ειδοποίηση για να επικοινωνήσει μαζί μας, ενώ εάν δεν παραλαμβάνει το αντικείμενο, ενημερώνεται ο πελάτης τηλεφωνικά το συντομότερο δυνατόν για περαιτέρω οδηγίες.

5. Χρήματα (μετρητά ή επιταγές), χρεόγραφα, συναλλαγματικές κλπ., μεταφέρονται μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης. Τα μετρητά μέχρι του ποσού των 100€, είναι αυτομάτως ασφαλισμένα άνευ επιβάρυνσης. Πλέον αυτού του ποσού ισχύουν πρόσθετα τέλη (βλ. τιμοκατάλογο). Για να είναι ασφαλισμένα τα μετρητά, θα πρέπει να έχει ειδοποιηθεί η Prisma courier εκ των προτέρων για τη μεταφορά τους. Χρεόγραφα κλπ., δεν ασφαλίζονται.

6. Η Prisma courier διακινεί με μηχανάκι, αντικείμενα συνολικού όγκου διαστάσεων μέχρι 30*30*30 εκατοστών και βάρους μέχρι δυο κιλών. Αντικείμενα πέραν των παραπάνω διαστάσεων, μεταφέρονται μόνο κατόπιν ειδικής συνεννόησης με τον πελάτη, ή με αυτοκίνητο. Οι τιμές που αναφέρονται για αποστολές Αθηνών και επαρχίας ισχύουν μέχρι δύο (2) κιλά. Πέραν αυτών, ισχύουν πρόσθετα τέλη (βλ. τιμοκατάλογο).

7. Πιθανή αναμονή στις διάφορες αποστολές, επιβαρύνει τους πελάτες με επιπλέον χρέωση, από αυτή της αξίας της αποστολής(βλ. τιμοκατάλογο)..

8. Κάθε πελάτης καθορίζει δύο τουλάχιστον υπεύθυνους, οι οποίοι δίνουν τις εντολές εκτελέσεως των αποστολών. Εντολές από τρίτους ελέγχονται πριν την εκτέλεσή τους.

9. Στους πελάτες με σύμβαση παρέχονται:

  • ειδικές τιμές βάσει συμφωνίας και σύμβασης,
  • προτεραιότητα έναντι των μεμονωμένων πελατών.

10. Η σύμβαση γίνεται για δοκιμαστικό διάστημα ενός μήνα και ανανεώνεται σιωπηρά για περίοδο 5 ή 11 μηνών, ανάλογα με τη διάρκεια που έχει συμφωνηθεί. Εάν ένα μήνα πριν τη λήξη της, δεν υπάρχει έγγραφη ειδοποίηση για διακοπή ανανέωσης, ή τροποποίηση αυτής, τότε ανανεώνεται αυτόματα, ανά εξάμηνο ή έτος, ανάλογα με την αρχική της διάρκεια.

11. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Α) ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ: η παραλαβή και παράδοση της αποστολής γίνεται μέσα στην ίδια μέρα. Διενεργούνται μόνο για αποστολές εντός του νομού Αττικής. Αποστολές που στην παραλαβή ή παράδοση υπάρχει χρονικός περιορισμός μιας, έως τεσσάρων ωρών θεωρείται express (βλ.τιμοκατάλογο). Διενεργείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα. 

Β) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: η παραλαβή γίνεται έπειτα από παραγγελία του πελάτη μέχρι τις 12.00 της μιας μέρας και παραδίδονται μέσα στην επόμενη εργάσιμη μέρα. Ισχύει για αποστολές σε Αθήνα, Επαρχία και Χώρες Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αποστολές που στην παραλαβή, ή παράδοση υπάρχει χρονικός περιορισμός μιας, έως τεσσάρων ωρών θεωρείται express (βλ. τιμοκατάλογο). Διενεργείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα.

Γ) ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ: η παραλαβή γίνεται έπειτα από παραγγελία του πελάτη μέχρι τις 12.00 της μιας μέρας και παραδίδονται μέσα στο επόμενο τριήμερο εργάσιμων ημερών. Ισχύει για αποστολές σε Αθήνα, Επαρχία και Εξωτερικό.

12. Οι πελάτες μας μπορούν να ζητούν στοιχεία σχετικά με τις αποστολές τους μέχρι και είκοσι (20) ημέρες μετά την διεκπεραίωσή τους. 

13. Οι μεταβολές του Χάρτη Υποχρεώσεων, (Κανονισμός Λειτουργίας) προς τους χρήστες (καταναλωτές) γνωστοποιούνται εγγράφως, τριάντα (30) ημέρες πριν από την εφαρμογή τους.

14. Η Prisma courier δεν ευθύνεται για τις μη ολοκληρωμένες αποστολές με παραλαβή ή παράδοση που οφείλονται σε ατυχήματα, βλάβες οχημάτων, κακές καιρικές συνθήκες, ταραχές, διαδηλώσεις, εμπόλεμες καταστάσεις, επιστρατεύσεις, απεργίες και γενικά σε καταστάσεις μη ελεγχόμενες από την ίδια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αποστολές πραγματοποιούνται μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, εντός του ωραρίου της. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε πραγματοποιούνται με προτεραιότητα το πρωί της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

15. Απαίτηση από τον πελάτη για συγκεκριμένη ώρα παραλαβής, ή παράδοσης, είναι δυνατή μόνο κατόπιν συνεννοήσεως με τα κεντρικά γραφεία της prisma courier στην Αθήνα και όχι με τον συνεργάτη μας.

16. Η Prisma courier μεταφέρει χρήματα (μετρητά ή επιταγές), χρεόγραφα, συναλλαγματικές, κοσμήματα, πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους, ή μέταλλα και συναφή αντικείμενα αξίας κλπ., μόνο κατόπιν συνεννοήσεως με τα κεντρικά μας γραφεία. Ο υπάλληλός μας θα αρνηθεί την παραλαβή των παραπάνω αντικειμένων χωρίς ειδική εντολή μας. Εάν παρόλα αυτά ο courier παραλάβει το αντικείμενο, ενεργεί για δικό του λογαριασμό και η Prisma courier δεν έχει καμία ευθύνη.

17. Η Prisma courier ουδεμία νομική ευθύνη φέρει, για το περιεχόμενο του μεταφερόμενου αντικειμένου. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος, για την ακριβή και σαφή περιγραφή του. Σε περιπτώσεις ψευδούς ή λανθασμένης δήλωσης, ή μη δήλωσης για το περιεχόμενο του αντικειμένου, υπεύθυνος είναι ο πελάτης και η Prisma courier μπορεί να στραφεί εναντίον του επικαλούμενη την ψευδή, ή λανθασμένη και ανακριβή δήλωσή του (έστω και προφορική) και να ζητήσει αποζημίωση για την οποιαδήποτε ζημιά, πιθανόν υποστεί εξαιτίας αυτού του γεγονότος.

18. Τα έντυπα της Prisma courier, συμπληρώνονται από τον υπάλληλο μας, με ευθύνη του πελάτη για την σωστή συμπλήρωση των στοιχείων αποστολής.

19. Κανένας υπάλληλος της Prisma courier δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους αναφερόμενους στο παρόν όρους, ή και να δώσει υπόσχεση για οποιαδήποτε εργασία, εκτός από αυτή που ορίζουν το παρόν έντυπο, η σύμβαση συνεργασίας και οι εκάστοτε τιμοκατάλογοι. Τέτοιες τροποποιήσεις ή υποσχέσεις, δεν γίνονται δεκτές και δεν αναγνωρίζονται από την Prisma courier.

20. Είδη με εμπορευματική αξία (ακόμη και δείγματα), μεταφέρονται μόνον εάν συνοδεύονται με Δελτίο Αποστολής, ή σε περίπτωση που αποστέλλονται από ιδιώτη με ενυπόγραφη δήλωση, ότι δεν προορίζονται για πώληση. Σε περίπτωση κρατικού ελέγχου των μεταφερόμενων αντικειμένων, οι πελάτες χρεώνονται με την καθυστέρηση (αναμονή) και υποχρεώνονται να καταβάλλουν στην prisma courier όλα τα πιθανά έξοδα που θα προκύψουν, ή τα πιθανά πρόστιμα που θα της επιβληθούν, εάν τα εμπορεύματα δεν συνοδεύονται όπως θα έπρεπε με Δελτίο Αποστολής. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης του περιεχομένου του αντικειμένου.

21. Η Prisma courier παρόλο που δεν είναι υποχρεωμένη, διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου των μεταφερόμενων αντικειμένων, για λόγους ασφαλείας και όποτε το κρίνει απαραίτητο.

22. Το απόρρητο της αλληλογραφίας, διασφαλίζεται από τον τρόπο εργασίας, αφού πάντοτε ζητείται να παραλαμβάνονται κλειστοί φάκελοι. Ο έλεγχος της παραγράφου 21, αφορά ως επί το πλείστον δέματα και έχει σκοπό τον έλεγχο ύπαρξης δελτίου αποστολής, ή τη διασταύρωση των μεταφερομένων αντικειμένων με τα αναγραφόμενα στο δελτίο αποστολής.

23. Η πιθανότητα απώλειας ή καταστροφής αντικειμένου σχεδόν δεν υφίσταται. Τα μεταφερόμενα αντικείμενα είναι ασφαλισμένα μέχρι του ποσού των 100 €, εφόσον το κόστος αγοράς τους αποδεικνύεται με επίσημο παραστατικό. Η αποζημίωση δεν αφορά ηθική αξία, ή διαφυγόντα κέρδη, ή συναισθηματική αξία και ισχύει σε περίπτωση που τα αντικείμενα δεν φθάσουν στον παραλήπτη τους, εξαιτίας άμεσης υπαιτιότητας της Prisma courier, οπότε επιστρέφεται και το τίμημα της αποστολής που έχει καταβληθεί .

24. Η Prisma courier, δεν ευθύνεται για μερική, ή ολική καταστροφή, ή απώλεια των μεταφερόμενων αντικειμένων λόγω: κακής ή ανεπαρκούς συσκευασίας (για την οποία είναι υπεύθυνος ο αποστολέας), ατυχημάτων, ταραχών, δυσμενών καιρικών συνθηκών, καθυστερήσεων με παραλαβές, ή παραδόσεις αυτών από τα μέσα μεταφοράς εσωτερικού, ή εξωτερικού (ΠΛΟΙΑ, ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, κλπ.) και γενικότερα καταστάσεων μη ελεγχόμενων από την ίδια. Οποιαδήποτε παράπονα, ή απαιτήσεις προκύψουν για τους παραπάνω αναφερόμενους, ή άλλους σχετικούς λόγους, πρέπει να εκδηλώνονται σε αυτούς τους φορείς.

25. Εάν κάποια αποστολή δεν πραγματοποιηθεί, ή δεν ολοκληρωθεί με υπαιτιότητα του πελάτη, ή του αποστολέα/παραλήπτη, αυτός χρεώνεται με την αξία της διαδρομής μέχρι του σημείου παραλαβής, ή παράδοσης.

26. Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης από την Prisma courier με υπαιτιότητα του πελάτη, ή από τον ίδιο πριν την ημερομηνία λήξης της, ο πελάτης δεν μπορεί να απαιτήσει ουδεμία αποζημίωση για τυχόν ζημία που υπέστη εξαιτίας της διακοπής. Η Prisma courier υποχρεούται να εξυπηρετεί τους πελάτες της βάσει της υπογραμμένης διμερώς σύμβασης μέχρι την λήξη της.

27. Η Prisma courier, έχει την υποχρέωση να διατηρεί το απόρρητο, σχετικά με τους όρους συνεργασίας μεταξύ των πελατών της. Την ίδια υποχρέωση αναλαμβάνουν και οι πελάτες της. Σε αντίθετη περίπτωση η Prisma courier, έχει το δικαίωμα να διακόψει αυτομάτως τη σύμβαση, με υπαιτιότητα του πελάτη.

28. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του τιμολογίου της Prisma courier εντός του συμφωνημένου χρόνου, η παροχή υπηρεσιών μπορεί να διακοπεί από την ίδια με υπαιτιότητα του πελάτη, μέχρι την εξόφληση της αμοιβής της, ή να χρεώσει τους ανάλογους τόκους υπερημερίας στους πελάτες, εκτός εάν υπάρχει άλλη γραπτή συμφωνία.

29. Σε περίπτωση πελάτη με υπογεγραμμένη σύμβαση, το χρονικό διάστημα μεταξύ διακοπής της παροχής υπηρεσιών και εξόφλησης του, ή των τιμολογίων δεν μετατίθεται πέραν της ημερομηνίας λήξεως της σύμβασης.

30. Τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών εκδίδονται στο τέλος κάθε μήνα και είναι εξοφλητέα ταυτόχρονα με την παράδοσή τους για ποσά μέχρι και 100 € ενώ για μεγαλύτερα ποσά εντός πέντε (5) ημερών, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική γραπτή συμφωνία.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Έχετε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας;

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας εκπρόσωπός μας θα σας καθοδηγήσει άμεσα!

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image